Jáchymovské peklo 2018

Místo konání: pin Římskokatolická farnost Ostrov Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov (okres Karlovy Vary)
Termín konání: 25.05.2018 15:00

Jáchymovské peklo se koná ve dnech 25. a 26. května 2018.
Vzpomínáme při této příležitosti na těch několik desítek tisíc nevinných obětí bývalého komunistického režimu, kteří byli často odsouzeni k dlouhým letům odnětí svobody. Část z nich strávila dlouhé roky otrockou práci na těžbě uranové rudy v nelidských podmínkách Jáchymovských lágrů. 
V pátek 25. května 2018 zde bude také vernisáž několika výstav. 
Hlavní část připomínky se uskuteční v sobotu 26. května 2018 v Jáchymově. Bude zde sloužena mše svatá a po ní budou položeny věnce u památníku „Brány ke svobodě“. 
Rovněž si letos připomeneme 50 výročí založení organizace bývalých politických vězňů K 231 v březnu 1968. K 231 bylo založeno v Praze a v čele stála řada význačných osobností: Dr. Karel Nigrín, František Němec, Josef Herl, generál Václav Paleček, Radovan Procházka, Otakar Rambousek, František Falerski, Ivo Krupička, Zdeněk Mráz a Jaroslav Brodský.

PROGRAM:
PÁTEK 25. května 2018 - Za účasti Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského
13,45 hod. - odjezd autobusů do Horního Slavkova od DM ul. Lidická 
14,30 hod. - položení květin u památníku 
na hřbitově v Horním Slavkově
15,00 hod. - odjezd do Ostrova – Dolní Žďár
15,45 hod. - pietní akt u NKP Věže smrti a položení věnců
16,15 hod. – výstava v hale Věže
17,30 hod. – dle časových možností odjezd z Ostrova do K. Varů

SOBOTA 26. května 2018 - Za účastí Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského a prezidenta Diecézní charity Plzeň
09,00 hod. - Mše svatá v kostele Sv. Jáchyma v Jáchymově
10,00 – 11,00 hod. - položení věnců a projevy 
u památníku BRÁNY KE SVOBODĚ

Po slavnostním ukončení možnost návštěvy (dle zájmu):
1. Štoly č. 1 – ve správě Krajského muzea Sokolov
2. Návštěva hřbitova v Jáchymově
3. Věž smrti, výstava, Klášter Ostrov

Upozornění návštěvníkům Věže smrti

Přístup k NKP Věž smrti je přes areál budoucího staveniště, kde už probíhají některé práce proto:

- pohybujte se po vyhrazených cestách,
- nerozbíhejte se po areálu bývalého podniku Škoda
- vstup je na vlastní nebezpečí v časech

25. 5. od 12,00 do 17,30
26. 5. od 11,00 do 17,00