Dušičky ve Skokách

Místo konání: Maria Stock - Skoky
Termín konání: 04.11.2018 14:00

Zpravidla nejbližší neděli po slavnosti Všech svatých se ve Skokách scházíme, abychom společně vzpomenuli na všechny zemřelé, blízké i zapomenuté, také na ty, jimž se místem posledního spočinutí stal zdejší hřbitov. Tak tomu bude i letos - v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách se sejdeme v neděli 4.11. Poutní mše svatá bude sloužena za zesnulou paní Marii Holešovou, poslední obyvatelku Skoků, která by se v těchto dnech dožila sta let. Začátek je stanoven na 14:00. Celebrantem bude P. Vladimír Slámečka, po poutní mši se pak ještě společně odebereme na hřbitov, kde zapálíme svíčky a vykonáme krátkou bohoslužbu. K zahřátí připravíme čaj, kávu a vyhřátou sakristii. Těšíme se na Vás!

Pořádá Spolek Pod střechou a Maria Stock - Skoky