Co možná nevíte o Karlovarském kraji

Místo konání: pin Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
Termín konání: 06.11.2018 16:30

Přednáška Gerdy Lorenzové sestavená z příspěvků z Kolokvií českých, moravských a slovenských bibliografů.

Co si představit pod názvem Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů?

„…Kolokvia mají dlouholetou tradici. Konají se každoročně už od roku 1997.
Jsou koordinovány Sekcí pro bibliografii Sdružení knihoven ČR
ve spolupráci se Slovenskou národnou knižnicou a Slovenskou asociáciou
knižníc. Setkávání navazují na dlouholetou spolupráci českých a slovenských
bibliografů, první československá bibliografická konference byla
uspořádána již v roce 1966 v Olomouci. Po ustavení Měsíce české a slovenské
kulturní vzájemnosti se kolokvia stávají jeho součástí a konají se střídavě
v některé z knihoven ČR a SR…“
(…vybráno z článku Mgr. Michaely Mitáčkové)

Na stejné téma vydává Biblio Karlovy Vary z.s. ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary
sborník s těmito tématy:

Hornictví v Krušnohoří
Krušnohorské zimní radosti
Nejznámější kriminální delikty v karlovarském regionu
Po stopách rybníkářství a lesnictví v karlovarském regionu
Podnikání v Karlovarském kraji
Slováci a jejich osídlování Karlovarského kraje
na konci 40. a v průběhu 50. let 20. století
Slováci u pramenů
Vinařství v oblasti Krušných hor