SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY Ď V JÁCHYMOVĚ

Místo konání: Královská mincovna Jáchymov
Termín konání: 08.03.2020 16:00

Jáchymovští dobrodinci, mecenáši a významní sponzoři, ti všichni se dočkají ocenění své bohulibé činnosti. Právě jim je totiž určena „Městská cena Ď 2020“, jíž letos poprvé pořádá Nadace St. Joachim ve spolupráci s Římskokatolickou farností Ostrov.

Slavnostní udílení cen, na něž bychom čtenáře rádi pozvali, proběhne v neděli 8. března 2020, a to od 16.00 hod. v prostorách Královské mincovny v Jáchymově. Všichni předem nominovaní zde obdrží drobné poděkování za svoji činnost. Vítězi, jehož dle došlých návrhů vybere pětičlenné kolegium, bude následně z rukou Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, předána Městská cena Ď 2020. Moderování akce se ujme zakladatel celého projektu Richard Langer a o dokreslení slavnostní atmosféry se svým vystoupením postará karlovarské uskupení Jean de Carro. Na závěr bude připraveno drobné pohoštění.

Cena Ď je ocenění určené mecenášům, dobrodincům a sponzorům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání a morálních hodnot v České republice. Tedy skupinám či jednotlivcům, kteří slouží jako morální vzory a dělají nezištně něco dobrého pro druhé. Nezáleží přitom na tom, zdali se jedná o velké věci či zdánlivé drobnosti. Důležitý je dobrý úmysl a srdce na správném místě. První udílení tohoto ocenění proběhlo roku 2001 v Národním divadle v Praze.

Zbývá připomenout, že Cena Ď je vyhlašována i v sousedním Ostrově. Slavnostní předávání zde proběhne o den dříve, tedy již v sobotu 7. března 2020 od 16.00 hod. v kostele sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné na Starém městě za doprovodu vokální skupiny Orbis Pictus. Budeme potěšeni, když přijdete podpořit i tamní dobrodince a mecenáše. Svojí činností si to jistě zaslouží.

Více informací naleznete na webových stránkách www.cena-d.cz či www.stjoachim.eu, popřípadě na Facebooku Cena Ď a @nadaceStJoachim.

Ing. Josef Železný

Nadace St. Joachim