Slavnostní udílení Ceny Ď v Ostrově

Místo konání: Kostel sv. Michaela Ostrov
Termín konání: 07.03.2020 16:00

Ostrovští dobrodinci, mecenáši a významní sponzoři, ti všichni se dočkají ocenění své bohulibé činnosti. Právě jim je totiž určena „Městská cena Ď 2020“, jíž letos pořádá Nadace/Stiftung St. Joachim ve spolupráci s Římskokatolickou farností Ostrov.

Slavnostní udílení cen, na něž bychom čtenáře Ostrovského měsíčníku rádi pozvali, proběhne již 7. března 2020, a to od 16.00 hod. v kostele sv. Michaela Archanděla v Ostrově na Starém městě. Všichni předem nominovaní zde obdrží drobné poděkování za svoji činnost. Vítězi, jehož dle došlých návrhů vybere pětičlenné kolegium, bude následně z rukou Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, předána Městská cena Ď 2020. Moderování akce se ujme zakladatel celého projektu Richard Langer, o dokreslení slavnostní atmosféry se postará známý vokální sbor Orbis Pictus.

Připomeňme, že Cena Ď je ocenění určené mecenášům, dobrodincům a sponzorům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělání a morálních hodnot v České republice. Tedy skupinám či jednotlivcům, kteří slouží jako morální vzory a dělají něco dobrého pro druhé. Nezáleží přitom na tom, zdali se jedná o velké věci či zdánlivé drobnosti. Důležitý je dobrý úmysl a srdce na správném místě. První udílení tohoto ocenění proběhlo roku 2001 v Národním divadle v Praze, přičemž městská kola v Ostrově se konají od roku 2012.

Závěrem zbývá připomenout, že Cena Ď je poprvé vyhlašována i v sousedním Jáchymově. Slavnostní předávání zde proběhne o den později, tedy v neděli 8. března 2020 od 16.00 hod. v prostorách Královské mincovny. Budeme potěšeni, když přijdete podpořit i tamní dobrodince a mecenáše. Svojí činností si to jistě zaslouží.

Více informací naleznete na webových stránkách www.cena-d.cz či www.stjoachim.eu, popřípadě na Facebooku Cena Ď a @nadaceStJoachim.

 

Ing. Josef Železný

Nadace/Stiftung St. Joachim