Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Místo konání: Zámek Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov
Termín konání: 08.02.2018 09:00

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Domem kultury Ostrov pořádá ve čtvrtek 8. února 2018 na zámku v Ostrově druhý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2017.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje. 

Program konference bude probíhat ve čtvrtek 8. února 2017 od 9.00 do 17.00 v zastupitelském sále na zámku v Ostrově. Vstup volný. 


Tisková zpráva o prvním ročníku konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji konané na zámku v Ostrově dne 23. února 2017: http://dokumentacepamatek.cz/prvni-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/


Jaroslav Vyčichlo (předseda)
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

+420 773 593 801
vycichlo.jaroslav@gmail.com

www.dokumentacepamatek.cz