O nadaci

Nadace St. Joachim byla založena za účelem podpory a prohlubování česko-německé spolupráce v oblasti kulturních aktivit, projektů rozvoje občanské společnosti a vědy, výzkumu a vývoje. Mimo této oblasti se intenzivně věnujeme podpoře regionální literatury, ochraně krušnohorských památek a tradic. K dalším oblastem nadační činnosti spadá vzdělání, ochrana životního prostředí a projekty trvale udržitelného rozvoje.

Partneři nadace

Nadace St. Joachim

Adresa:
třída Dukelských hrdinů 339:
362 51 Jáchymov:

Kontakty:
Telefon: +420 602 404 031
Email: info@stjoachim.eu

Zavřít