o nadaci st. joachim

Nadace St. Joachim byla založena 8. června 2016 za účelem rozvoje vědy, výzkumu a vývoje. Mimo této oblasti se intenzivně věnuje kultuře, ochraně kulturních a historických památek a tradic. Česko-německá spolupráce zejména v oblasti komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti představuje další z významných pilířů naší činnosti.

Více o nadaci

I jako Jednotlivci můžete pomoci

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Častým  způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je posílán na účet nadace s číslem: 2112839248/2700.

Dárci mají vždy nárok na doklad o daru. Nadace jej ochotně vystaví po připsání částky na nadační učet a současně jakmile jí dárce o sobě poskytne základní údaje pro jeho vystavení.

Více o dárcovství

Staňte se našimi partnery

V oblasti firemního dárcovství usiluje nadace St. Joachim o nastavení strategie adresné pomoci, zajištění maximální efektivity a následné transparentnosti přerozdělených prostředků.

Dárci bude s dokladem poskytnuta zpětná vazba se sdělením, jakým způsobem bylo s jeho prostředky konkrétně naloženo.

Více o dárcovství

Partneři nadace

Nadace St. Joachim

Adresa:
třída Dukelských hrdinů 339:
362 51 Jáchymov:

Kontakty:
Telefon: +420 602 404 031
Email: info@stjoachim.eu

Zavřít