Aktuální projekty

Aktuální projekty

Stříbrná stopa

Seriál běžeckých, turistických a cyklo výletů po Krušnohorské krajině. Pět tematických výletů za Krušnohorskou historií pod dohledem místních patronů. Přijďte udělat něco pro své zdraví, pro přírodu kolem nás a zároveň i něco pěkného vyhrát!

Více

Sbírka pro sv. Annu

Kaple sv. Anny pochází z roku 1778. Nyní spadá pod památkovou zónu UNESCO Krušnohoří/Erzgebirge jako součást historického centra města Jáchymov. Nadace St. Joachim ji pod svá křídla získala v roce 2022 a nyní by ji ráda otevřela veřejnosti.

Více

Cvakni Stopu

Fotografická soutěž pro všechny účastníky turistického seriálu Stříbrná stopa.

Více

Krušnohorské listy

Také vám chybí noviny, které si s chutí přečtete u ranní kávy? My jsme se rozhodli tuto „mezeru na trhu“ vyplnit a prostřednictvím Krušnohorských listů vám přinášíme čerstvé zprávy z našeho regionu.

Více

Pomáháme školákům

Nadace St. Joachim zajistila díky partnerům několik notebooků pro děti z rodin, které by si jejich pořízení nemohli dovolit. Dobrovolníci nám pomohli s jejich dopravou a zprovozněním, většina maminek si totiž se získanou technikou nevěděla rady, a tak tuto aktivitu nadšeně uvítala.

Více

Líbezná slavnost

Nadace St. Joachim společně se Vzbuďme Vary připravila na červenec pobytové umělecké rezidence zaměřené tanečním a výtvarným směrem. Stáže se zúčastní několik umělců z Čech i zahraničí.

Více

Stíny nad Krušnými horami

Sbírka povídek z českého a německého Krušnohoří už si vyžádala druhé knižní vydání. Zajímavé příběhy navíc mohou pomoci i s výukou němčiny, všechny si totiž přečtete v obou jazycích.
Více

Krušnohorská Lokálka

Nadace st. Joachim je jedním ze zakládajících členů Lokální destinační agentury Centrální Krušnohoří. Ta spojuje primárně region Jáchymovska a Božídarska. Naše aktivity však sahají mnohem dále, a to díky našemu nezměrnému nadšení pro Krušné hory.

Více

Klíčová dírka

Také naše Nadace se rozhodla zapojit do projektu na pomoc onkologicky nemocným dětem z Karlovarského kraje a pomoc můžete i vy! Jak? Je to jednoduché, vytiskněte si obrázek klíčové dírky a namalujte do ní to, co byste přes ni rádi viděli. Cokoliv.
Více

Můžete sdílet na svém profilu: