REKONSTRUKCE KAPLE SV. ANNY

REKONSTRUKCE KAPLE SV. ANNY

Kaple sv. Anny pochází z roku 1778. Nyní spadá pod památkovou zónu UNESCO Krušnohoří/Erzgebirge jako součást historického centra města Jáchymov. Nadace St. Joachim ji pod svá křídla získala v roce 2022 a nyní by ji ráda otevřela veřejnosti.

Pomozte s námi opravit klasicistní kapli sv. Anny v Jáchymově

Kaple sv. Anny v Jáchymově je chráněna jako kulturní památka pod rejs. č. ÚSKP 37428/4-835, spadá pod plošnou ochranu památkové zóny světového dědictví UNESCO. Vzhledem k jejímu současnému stavu je po většinu roku uzavřena, otevírá se pravidelně jen v rámci akce Noc kostelů.

Nadaci St. Joachim se podařilo kapli získat do svého vlastnictví na sklonku roku 2022.


V současné době probíhá příprava celého projektu na opravu a kulturní využití památky. Je potřeba celý objekt zaměřit, zakreslit, provést restaurátorský průzkum interiéru, mykologický průzkum krovu a stropu, stanovit nejvhodnější postup dalších prací a vyhotovit studii na využitelnost objektu.

Dalším krokem bude oprava přístupového schodiště ke kapli a vyhotovení uměleckých mříží na vstupní dveře kaple. Ty nám umožní kapli otevřít po většinu dne, což napomůže správnému odvětrávání objektu, a tím uleví i problematické vlhkosti. Dalším přidaným efektem bude možnost ukázat interiér kaple veřejnosti.

Na letní měsíce připravujeme společně se Vzbuďme Vary pobytový umělecký workshop zaměřený tanečním a výtvarným směrem. Stáže se zúčastní několik umělců z Čech i zahraničí. Po několik týdnů budou mít jáchymovští návštěvníci možnost se s nimi denně potkávat a vidět je při umělecké tvorbě. Výsledkem bude pohybově vizuální představení s tematickým propojením na kapli sv. Anny. Vzniklé vizuální dílo se stane trvalou součástí interiéru kaple.

 

Rádi bychom, aby se kaple sv. Anny stala centrem komunitního setkávání, zajímavých a originálních kulturních projektů, její jedinečnou atmosféru chceme nabídnout i pro konání menších svatebních obřadů či jiných menších slavností. Mohou se zde konat výstavy, komorní koncerty, recitály, sousedská setkání.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

Možností pomoci obnově kaple sv. Anny je několik a stále se snažíme o nové.

 

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Nadaci St. Joachim můžete poslat finanční příspěvek na účet Nadace: 8473538018/2700

Rádi vám vyhotovíme darovací smlouvu, stačí nám napsat na info@stjoachim.eu

SBÍREJTE PEAKY

Znáte kluky z Peakpointu? Ne? Nejvyšší čas to napravit! Aplikace Peakpoint vás provede po zajímavých vrcholcích a místech naší republiky. Všude na těchto „památných“ místech můžete sbírat „Peaky“ a proměňovat je v body pro vámi vybraný charitativní projekt. Jeden z projektů, které si pro svou podporu můžete vybrat je právě renovace naší kaple sv. Anny v Jáchymově. Jste-li nadšenými turisty, běžci, pejskaři či objeviteli, je tento druh pomoci šitý na míru právě vám!

https://peakpointapp.com/projekty/10

DOBROVOLNICKÁ POMOC

Jste šikovní a rádi byste nám nabídli své bezplatné služby pro renovaci kaple sv. Anny? Hledáme zručné řemeslníky, vynikající odborníky, fotografy, umělce pro kulturní akce i reklamní specialisty. Chcete se zapojit? Napište nám: info@stjoachim.eu

PÁR SLOV O HISTORII KAPLE SV. ANNY

V nejstarší části Jáchymova, v místě dříve zvaném Brottmartkt, sedí na malém vršku klasicistní kaple sv. Anny. Pohledově dotváří střed náměstí, v němž uzavírá horní část s renesančními domy. Původní dřevěnou stavbu z roku 1517 vystřídala roku 1778 po několika požárech doba kamenná. Tento letopočet je rovněž vytesán v čele klenebního oblouku vstupního kamenného portálu.

Kamenné přestavby se kaple dočkala na žádost manželů Jacoba Floriána a Marie Catharine Haanl, vysvěcena byla roku 1803 na základě prosby několika významných měšťanů. Roku 1873 však přišel další požár a z původní kaple zbyly jen zdi. Její zrestaurovanou podobu můžeme obdivovat dodnes. Některé stavební prvky jsou v souladu s prvky členění fasád jáchymovských domů. V letech 1976 a 1993 získala kaple novou střechu a fasádu.

Kaple má i svůj půl metru vysoký zvon z roku 1769, jeho autorem je zvonař František Frank z Prahy a ozdoben je reliéfem, znázorňujícím Pannu Marii s Ježíškem ve slavnostním šatu a korunou na hlavách. Na kůru můžete objevit 19 rejstříkové harmonium se dvě klávesnicemi a pedály. V současné době je však nefunkční.

Oltář zdobí dřevěné sochy sv. Anny s Marií, sv. Jáchyma a sv. Josefa. Vznikly v Mnichově roku 1875. Nad kůrem můžete obdivovat původní fresku, připomínající stavitele kaple Jacoba Haanla, senátora města.

DĚKUJEME VŠEM ZA VÝZNAMNOU POMOC A PODPORU 

Můžete sdílet na svém profilu: