Aktuality

VYDEJTE SE S NÁMI PO STŘÍBRNÉ STOPĚ

V sobotu 21. května se na vás těšíme na startu první etapy Stříbrné stopy u Štoly č. 1 v Jáchymově. První výlet po Krušnohoří nás provede hornickou krajinou Jáchymovska. Bystrému oku neuniknou stopy po odvalech, dobývkách, propadech, starých vodních trasách…

Velikonoce (nejen) v Krušných horách

Velikonoce, významný křesťanský svátek, oslavující vzkříšení ukřižovaného Krista. Doba, kdy končí nejenom čtyřicetidenní období půstu, ale i tmavá a studená část roku. Vítáme jimi jaro a příchod nového života v přírodě
i v hospodářství.

(více…)

NEBUĎ SRAB!

Kampaň Společnosti pro ranou péči s názvem Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči! pomáhá sbírat příspěvky na nezbytnou péči pro rodiny, které se po narození dítěte s postižením ocitli v nesmírně náročné životní situaci.

(více…)

MAGICKÉ HROMNICE

Perun, slovanský bůh hromu a blesku se 2. února probouzí ze svého spánku a ohlašuje se prvním jarním hřměním. To zahání zimu a temné síly a současně otevírá přírodu novému životu. Hromnice jsou tedy takovým prvním svátkem jara.

DAR PRO HONZÍKA

Benefiční jarmark v předvánočním kostele sv. Jáchyma se vydařil. Pro Společnost pro ranou péči a pro malého Honzíka se nám podařilo získat nemalou částku. Tu jsme pak rovným dílem předali před vánoci na ostrovské farnosti.

(více…)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Na Štědrý den se na vás těšíme v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově, kde se koná Mše půlnoční a každému zájemci předáme světlo Betlémské. Čeká nás i malý koncert u stromečku. Vánoční koledy si společně zazpíváme za hudebního doprovodu tria GoldSax.

VYDEJTE SE S NÁMI PO STŘÍBRNÉ STOPĚ

V sobotu 21. května se na vás těšíme na startu první etapy Stříbrné stopy u Štoly č. 1 v Jáchymově. První výlet po Krušnohoří nás provede hornickou krajinou Jáchymovska. Bystrému oku neuniknou stopy po odvalech, dobývkách, propadech, starých vodních trasách…

Velikonoce (nejen) v Krušných horách

Velikonoce, významný křesťanský svátek, oslavující vzkříšení ukřižovaného Krista. Doba, kdy končí nejenom čtyřicetidenní období půstu, ale i tmavá a studená část roku. Vítáme jimi jaro a příchod nového života v přírodě
i v hospodářství.

(více…)

NEBUĎ SRAB!

Kampaň Společnosti pro ranou péči s názvem Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči! pomáhá sbírat příspěvky na nezbytnou péči pro rodiny, které se po narození dítěte s postižením ocitli v nesmírně náročné životní situaci.

(více…)

MAGICKÉ HROMNICE

Perun, slovanský bůh hromu a blesku se 2. února probouzí ze svého spánku a ohlašuje se prvním jarním hřměním. To zahání zimu a temné síly a současně otevírá přírodu novému životu. Hromnice jsou tedy takovým prvním svátkem jara.

DAR PRO HONZÍKA

Benefiční jarmark v předvánočním kostele sv. Jáchyma se vydařil. Pro Společnost pro ranou péči a pro malého Honzíka se nám podařilo získat nemalou částku. Tu jsme pak rovným dílem předali před vánoci na ostrovské farnosti.

(více…)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Na Štědrý den se na vás těšíme v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově, kde se koná Mše půlnoční a každému zájemci předáme světlo Betlémské. Čeká nás i malý koncert u stromečku. Vánoční koledy si společně zazpíváme za hudebního doprovodu tria GoldSax.

KALENDÁŘ AKCÍ