MAGICKÉ HROMNICE

MAGICKÉ HROMNICE

MAGICKÉ HROMNICE

Perun, slovanský bůh hromu a blesku se 2. února probouzí ze svého spánku a ohlašuje se prvním jarním hřměním. To zahání zimu a temné síly a současně otevírá přírodu novému životu. Hromnice jsou tedy takovým prvním svátkem jara.

Křesťanství nahradilo původní význam Hromnic svátkem Uvedení Páně do chrámu, a dalo podnět ke vzniku svátku se symbolikou světla a žehnáním svíček kostele. Lidé věřili, že je posvěcené svíčky – hromničky uchrání nejenom před ohněm a úderem blesku, ale také před zlou nemocí.

Už staří Slované věděli, že na Hromnice se musí na poli vyorat první brázda na znamení, že je zima poražena a zem je připravená na první jarní setí. Vymetaly se stáje i topeniště, zapalovaly se posvátné ohně s očistným významem. Zlé duchy bylo potřeba po zimě vyhnat především velkým rámusem a hromováním. Třískalo se tedy vším možným. Sekerami do země, kladivem do starých dubů (Perunovy stromy), košťaty do podlahy nebo vařečkami do hrnců. Pro získání větší síly od Peruna zvedali muži těžké věci – vozy nebo prasata, sílu šlo získat také bušením kladivem do skal. Šití a používání ostrých předmětů bylo ten den zakázáno, mohlo by přivolat blesky. Naopak se světily studánky, aby bylo po celý rok dostatek vody pro lidi, dobytek i pole.

V dnešní době můžete Hromnice uctít odstraněním posledních vánočních dekorací, úklidem betléma, vyházením všech starých a nepotřebných věcí. Zapalte si oheň nebo velké svíčky. Vše, co vás trápí, sepište na papírek a spalte. Naplánujte si jarní výsadbu a ulevte svým nervům pořádným rámusem. Třeba bušením do skály, hlasitou hudbou nebo dupáním.

Jaké pranostiky se pojí s Hromnicemi?

Na Hromnice o hodinu více

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.

Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.

O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.

Při psaní tohoto článku jsme vycházeli z publikace PhDr. Aleny Vondruškové České lidové a církevní svátky

 

Můžete sdílet na svém profilu: