NOC KOSTELŮ UKÁŽE UNIKÁTNÍ BUSTU

NOC KOSTELŮ UKÁŽE UNIKÁTNÍ BUSTU

NOC KOSTELŮ UKÁŽE UNIKÁTNÍ BUSTU

Unikátní exponát bronzové busty Jana Nepomuckého, ukazující dosud nejpřesnější světcovu tvář, bude možné spatřit pouze na Noc kostelů v kapli sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově! Bustu zapůjčilo Svatojánské muzeum v Nepomuku, sv. Jana ukazuje tak, tak jej dosud žádné zobrazení nepojalo.

 

Kromě toho nás v Jáchymově čeká v pátek 10. června opět bohatý program! Otevřeme dveře národních kulturních památek, kapli sv. Anny, kapli sv. Jana Nepomuckého a samozřejmě památku UNESCO kostel sv. Jáchyma se soškou Panny Marie z bývalého poutního místa kláštera na Mariánské. Celý program zahájí v 17 hodin Štěpán Schlik s chotí v kapli sv. Anny. Krátce na to přijedou ke kostelu sv. Jáchyma motopoutníci Moto Angels. Těšit se můžete také na ukázku starých církevních knih, prohlídku unikátních varhan nebo koncert ostrovského smíšeného sboru Orbis Pictus. Famózní závěr večera obstará světelná projekce do vodní mlhy u kostela sv. Jáchyma.

 

PROGRAM

KOSTEL SV. JÁCHYMA, 17 – 23.30 h

17.20 Příjezd moto poutníků “Moto Angels”

17.30 “Něco vám ukážu” – komentovaná prohlídka kostela s ukázkou vzácných církevních tisků

18 .00 Prohlídka varhan a malá hudební ochutnávka v podání Michaely Káčerkové, ředitelky Karlovarského symfonického orchestru

19.15 Žehnání pamětní cedule k Jánskému kříži – páterem Krzysztofem Stanisławem Dędkem

19.45 “Noc je dlouhá, budeme zpívat” – Orbis Pictus, pěvecký sbor z Ostrova

21.00 Pološero, krušnohorský sakrální rock 

22.00 Vyznání Marcebilly, patronky Krušných hor – světelná a vodní show v podaní Petra Mikšíčka a Stanislava Svatoše

 

Po celou dobu možnost individuálních komentovaných prohlídek

 

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, 17–19 h

“Víno v dějinách lidstva” – ochutnávka mešních vín

 Poezie od Kata, karikatury od Aneer

Bronzová busta Jana Nepomuckého: unikátní exponát ukazující dosud nejpřesnější světcovu tvář

 

KAPLE SV. ANNY, 17–19 h

17 h Slavnostní zahájení Noci kostelů Štěpánem Schlikem s chotí

17.30 KK & My, koncert

“Žena versus muž” – výstava kresleného humoru časopisu Tapír

 

Po celou dobu možnost individuálních komentovaných prohlídek v podání jáchymovské rodačky Lu

FOTOGRAFIE Z MINULÉHO ROČNÍKU

Můžete sdílet na svém profilu: