NEBUĎ SRAB!

NEBUĎ SRAB!

NEBUĎ SRAB!

Kampaň Společnosti pro ranou péči s názvem Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči! pomáhá sbírat příspěvky na nezbytnou péči pro rodiny, které se po narození dítěte s postižením ocitli v nesmírně náročné životní situaci.

Nadace st. Joachim se rozhodla tuto aktivitu podpořit nejenom finančním darem, ale také aktivním partnerstvím s touto organizací.

 

„Jsme rádi, že i Vám dává podpora dětí s hendikepem a jejich rodin smysl a že jste se rozhodli podílet se s námi na tom, aby tyto děti měly co nejlepší start do života. Děkujeme, že jste součástí příběhů!“

Společnost pro ranou péči

 

 

 

Můžete sdílet na svém profilu: